Neurokinetic Therapy

I korthet är Neurokinetic therapy, NKT, en teknik som söker efter kompensatoriska rörelsemönster ur motorkontrollcentrums perspektiv. Det vi vet idag är att Motor Control Center (MCC), motorkontrollcentrum, i lillhjärnan lagrar våra rörelsemönster. Rörelsemönster skapar vi under normal utveckling, som svar på våra upprepade vanor och aktiviteter, eller till följd av skada som kroppen försöker skydda sig mot och för att undvika smärta. Ofta kan dessa rörelsemönster vara dysfunktionella eller ”icke-optimala”, och smärta beror på obalans, överanvändning, eller överbelastning av vävnader. Platsen för smärta, det vill säga de symptom som vi upplever, är ofta inte ens i området för dysfunktion, utan är endast ett resultat av detta. En vrickad fotled kan vara orsaken till nackspärren exempelvis.

Människan är fantastisk på att kompensera och kan i princip alltid ta sig mellan punkt A och punkt B, men ibland sker det inte på det sätt det ska, och vid högre belastning sker överbelastningar med skador som påföljd. Detta är det huvudsakliga syftet för NKT att spåra upp och behandla – långt längre än vad andra behandlingsmetoder gör som i huvudsak behandlar symptombilden endast. NKT är den behandlingsmetod som korrigerar fel allra högst upp i nervsystemet och hjärnans hierarki – därför blir resultaten därefter.
Inom NKT använder vi specifika tester för att identifiera och åtgärda kompensatoriska mönster där muskler är det huvudsakliga som vi arbetar med. Även andra mjukdelar och skelett används för att korrigera rörelsemönster. Våra terapeuter genomför alltid en neuromotorisk screening hos alla våra patienter.

Vår unika metod, som vår klinik är störst på i Sverige, möjliggör att vi verkligen hittar orsaken till smärtan och behandlar det på ett smärtfritt och 100 % riskfritt sätt. Oftast upplever man en tydlig effekt efter bara en behandling.

Gör som över 10.000 andra personer har gjort hittills – bli smärtfri idag med hjälp av våra naprapater i Stockholm.

 

Napralogicas andra tjänster:

Napralogica har ett brett utbud av tjänster för att kunna korrigera så många olika typer av besvär som möjligt, allt från massage till naprapati och stötvågsbehandling. Här kan du läsa mer om våra olika tjänster, förutom den som beskrivs ingående på denna sida.

Medicinsk laser kallas även den läkande lasern. Vår laser kan inte orsaka skada utan har enbart en läkande effekt, eller ingen alls. Laserljuset stimulerar bl.a kroppens läkningsprocesser till att fungera bättre. Vi använder främst medicinsk laser på vätskeansamlingar eller ödem i kroppen. Medicinsk laser är väldokumenterad och det finns närmare 3000 studier utförda på denna lasertyp. Du läsa mer om medicinsk laser här.
Napralogica förebygger och behandlar funktionsrubbningar och smärttillstånd i rörelse- och stödorganen. Genom att behandla muskler, nerver och leder uppnår vi bättre funktion och rörlighet i hela kroppen. Denna helhetssyn är själva kärnan i naprapatin. Smärttillstånd som nackspärr, spänningshuvudvärk, spänningsutlöst yrsel, tennisarmbåge, musarm, nackvärk, skulderbladssmärta, smärta i axelleden, ländryggssmärta-, ischiassmärta, löparknä, hopparknä, hälseneinflammation, och hälsporre är några exempel på besvär man kan framgångsrikt få hjälp med hos någon av våra naprapater. Läs mer om naprapati här.
Stötvågsbehandling har använts inom sjukvården sedan 80-talet. Då användes det för att spränga njurstenar som annars kräver kirurgiska ingrepp och relativt lång eftervård. Idag är stötvågsbehandling förstahandsvalet vid flera olika diagnoser inom ortopedisk medicin. Under 90-talet har metoden utvecklats vidare och behandlar framgångsrikt sk muskuloskeletala besvär och orsaker. Det är framförallt problematik i senor, sk tendinopatier/tendinoser som behandlingsformen har vunnit mark. Läs mer om stötvågsbehandling här.
Mammabehandling är en unik behandlingsmetod framtagen för kvinnor som någon gång fött barn. Ländryggssmärta, nackbesvär och inkontinens är vanliga symptom för besvär som härstammar från graviditeten. Behandlingen syftar till att korrigerar de felaktiga rörelsemönster som uppstår under graviditet och från födseln av barnet så att kvinnan återfår den funktion som hon hade innan sin graviditet. Läs mer om Mammabehandling här