Stötvågsbehandling

Vid första besöket görs en undersökning innan behandlingen. Stötvågsbehandling används som ett komplement till våra övriga behandlingsmetoder. Detta då stötvågsbehandlingen främst är symptomlindrande, och våra neuromotoriska behandling syftar till att korrigera orsaken.

Smärttillstånd som stötvågsbehandling har visat sig ha mycket god effekt på:

 • kalkaxel
 • axelsmärta (inklämning av supraspinatus eller bicepstendinopati)
 • tennis- och golfarmbåge (lateral eller medial epikondyalgi)
 • hälseneinflammation (achillestendinopati/achillestendinos)
 • hälsporre (plantar fasciepati)
 • löparknä (ITB-syndrom)
 • hopparknä (patellar tendinopati)
 • trochanterit/trochanteros (smärta utsida höft)
 • benhinneinflammation (medial traktionsperiostit)
 • kronisk ljumsksmärta (adduktortendinos)
 • Mortons Neurom / Metatarsalgi
 • triggerpunkter

Vad händer under stötvågsbehandlingen?

Vid första besöket undersöks patienten för att få fram en diagnos och för att säkerställa att den är behandlingsbar med just shockwave/stötvågsbehandling.
En stötvågsbehandling tar mellan 5 och 20 minuter, 1800-5000 stötar/behandling och område och i genomsnitt krävs det 2-5 behandlingar för att bli bra eller bättre. I vissa fall räcker det med en till två behandlingar för smärtfrihet. Mellan varje behandling krävs i genomsnitt 5-7 dagars mellanrum för att få kroppens eget reparationssystem att hinna reagera.

Efter denna behandlingsserie gör vi en utvärdering om hur resultatet har blivit, och gör därefter eventuellt 1-2 extra behandlingar efter 4-6 veckor.

Gör det ont?

Först av allt så är begreppet smärta subjektivt. Det som gör ont för dig behöver inte göra ont för en annan person. Själva behandlingen kan göra ont under någon eller några minuter medans vi behandlar dina smärtområden, men detta är direkt övergående efter att behandlingen avslutats och oftast känns en smärtfrihet i behandlingsområdet direkt efter behandlingen. Själva behandlingen sätter igång kroppens eget smärtlindringssystem, och kroppseget morfin utsöndras. Efter behandlingen kan man i området för behandlingen se en rodnad, vilket beror på den kraftigt ökade cirkulationen i området

Vad är shockwave/stötvågsbehandling?

Stötvågsbehandling har använts inom sjukvården sedan 80-talet. Då användes det för att spränga njurstenar som annars kräver kirurgiska ingrepp och relativt lång eftervård.

Idag är stötvågsbehandling förstahandsvalet vid flera olika diagnoser inom ortopedisk medicin. Under 90-talet har metoden utvecklats vidare och behandlar framgångsrikt sk muskuloskeletala besvär och orsaker. Det är framförallt problematik i senor, sk tendinopatier/tendinoser som behandlingsformen har vunnit mark.

Inom idrottsmedicinen användes stötvågsbehandling för första gången av tyska olympiatruppen under OS i Atlanta. Även då var det dagens marknadesledare – Storz – som hjälpte truppen. Under fotbolls-VM 1998 var det tre lag, bl.a vinnarna Frankrike och Italien som använde sig av stötvågsbehandling. Idag rekommenderas stötvågsbehandling ofta före kortisoninjektioner och kirurgi då effektiviteten är hög och biverkningarna få. Idrottaren slipper viloperiod och krävande återuppbyggnad inför träning och tävling.

Radiell stötvågsterapi (rESWT) baseras på att man genom en kompressormatad applikator “skjuter”, med hjälp av luft, stötvågor in i smärtområdets centrum. Stötvågorna får olika funktioner beroende på vilken del av kroppen som det användes för.

Teorier bakom stötvågbehandlingens verkan och som anses gångbara är följande:
1) Stimulerar till läkning och inhibering av afferenta smärtreceptorer.
2) Ökar diffusionen av cytokiner över cellväggarna till det område som smärtar, och stimulerar senans förmåga till självläkning.
3) Minskar de icke-myeliniserade sensoriska nervtrådarna och minskar frisläppandet av CGRP och Substans-P (smärtmediatorer)
4) Stimulerar till neovaskularisering i området kring övergången sena/ben och i leder, vilket främjar läkningsprocessen.
5) Minskar smärta genom hyperstimulering av smärtreceptorer, vilket hämmar signalerna, ökar cirkulationen och cellregeneration.
6) stötvågsbehandlingen akutiserar kroppens egen inflammatoriska process och möjliggör därför reparationer av skadad vävnad som annars är väldigt svårbehandlade. Behandlingen ökar även ämnesomsättningen i vävnaden.
7) stötvågsbehandlingen bryter ner ärrvävnad och förkalkningar i leder. T.ex ytliga ärr i huden som känns strama, ärr efter muskelbristningar, eller hälsenor som gått av och sytts ihop för korta. Dessa strukturer känns strama och “korta” och med stötvågsbehandling kan dessa vävnader återfå normal rörlighet.
8) stötvågsbehandlingen påverkar mekanoreceptorer i tenocyten till produktion av kollagen vävnad. Kollagen vävnad finns bl.a senor och ligament.

Vilka kan inte få stötvågsbehandling?

Om du lider av eller äter något av följande kan du ej behandlas med stötvågsbehandling:
Blodförtunnande läkemedel, exvis Waran
Hjärtfel eller cirkulationsrubbningar
Blödarsjuka
Cancer
Gravid
Infektion i området som ska behandlas
Akut inflammation/skada

Napralogicas andra tjänster

Napralogica har ett brett utbud av tjänster för att kunna korrigera så många olika typer av besvär som möjligt, allt från massage till naprapati och stötvågsbehandling. Till höger kan du läsa mer om våra olika tjänster, förutom den som beskrivs ingående på denna sida.

Medicinsk laser kallas även den läkande lasern. Vår laser kan inte orsaka skada utan har enbart en läkande effekt, eller ingen alls. Laserljuset stimulerar bl.a kroppens läkningsprocesser till att fungera bättre. Vi använder främst medicinsk laser på vätskeansamlingar eller ödem i kroppen. Medicinsk laser är väldokumenterad och det finns närmare 3000 studier utförda på denna lasertyp. Du läsa mer om medicinsk laser här.
Napralogica förebygger och behandlar funktionsrubbningar och smärttillstånd i rörelse- och stödorganen. Genom att behandla muskler, nerver och leder uppnår vi bättre funktion och rörlighet i hela kroppen. Denna helhetssyn är själva kärnan i naprapatin. Smärttillstånd som nackspärr, spänningshuvudvärk, spänningsutlöst yrsel, tennisarmbåge, musarm, nackvärk, skulderbladssmärta, smärta i axelleden, ländryggssmärta-, ischiassmärta, löparknä, hopparknä, hälseneinflammation, och hälsporre är några exempel på besvär man kan framgångsrikt få hjälp med hos någon av våra naprapater. Läs mer om naprapati här.
Mammabehandling är en unik behandlingsmetod framtagen för kvinnor som någon gång fött barn. Ländryggssmärta, nackbesvär och inkontinens är vanliga symptom för besvär som härstammar från graviditeten. Behandlingen syftar till att korrigerar de felaktiga rörelsemönster som uppstår under graviditet och från födseln av barnet så att kvinnan återfår den funktion som hon hade innan sin graviditet. Läs mer om Mammabehandling här
Neurokinetic therapy har sitt ursprung i The Neural Basis of Motor Control av Vernon B Brooks. Han var den förste som beskrev hur hjärnan styr våra rörelser och hur den lär sig nya rörelser. Än så länge är det ingen som har lyckats överbevisa Vernon B Brooks teorier och metoden har visat sig vida överlägsen alla andra behandlingsmetoder. NKTs stora styrka är att den korrigerar orsaken till smärtan som kan komma från exempelvis ärrvävnad eller en skada som uppstod vid födseln. Genom detta unika förfarande korrigeras rörelsemönster så att vi rör oss mycket effektivare än tidigare. Läs mer om NKT här.
Active Release Techniques® är ett unikt system för undersökning och behandling av mjukdelarna i hela kroppen (muskler, senor, nerver, ledband, bindväv, fascior och ledkapslar). ART® har utvecklats, uppgraderats och förnyats under de senaste 30 åren. Metoden är utvecklad av en amerikansk kiropraktor Dr Mike Leahy. ART® används av det allra flesta topplag i NHL, NFL, NBA och Pro Series, och av individuella toppidrottare. Läs mer om ART här.