Vad är dry needling?

Dry needling är en behandlingsmetod där smärtande och spända punkter i muskler, s.k. triggerpunkter stimuleras med en akupunkturnål. Behandlingen når djupt ner i muskulaturen och är en mycket kraftfull och effektiv metod för att behandla triggerpunkter och därmed smärtan. En triggerpunkt är ett spänt muskelstråk eller en knuta i muskeln som ger smärta lokalt, men kan även ge smärta i andra områden, s.k. refererad smärta. Triggerpunkter uppkommer när en muskel blir överarbetad, antingen under längre tid eller vid akut överbelastning.
Dry needling utförs med sterila nålar som är väldigt tunna och ofta belagda med ett tunt silikonhölje, detta för att nålen ska glida så lätt som möjligt, vilket gör sticket nästintill smärtfritt. Bortsett från att liknande nålar används vid akupunktur och dry needling finns få likheter mellan dessa behandlingsformer.
Tillstånd som kan behandlas med dry needling är alla typer av muskulära smärtor, huvudvärk, ländryggssmärta, nackspärr, skuldersmärta, knäbesvär, tennisarmbåge/musarm, golfarmbåge, piriformissyndom, falsk ischias, och mycket mer.

Hur fungerar dry needling?

Det som eftersträvas vid dry needling är en s.k. Local twitch response (LTR), vilket innebär att muskeln snabbt drar ihop sig, som en väldigt kort och lokal kramp i muskeln. Vissa beskriver det lite som en elektrisk känsla. När det inte längre går att utlösa en LTR i muskeln tas nålen ut.
Rent fysiologiskt vid en LTR så har man sett en biokemisk reaktion lokalt i muskeln, som gör att den tidigare spända muskeln slappnar av och då blir befriad från triggerpunktsaktiviteten.

Namnet Dry needling kommer från att det vid tidigare studier användes nålar där smärtstillande läkemedel sprutades in i muskeln. När det sedan testades att inte spruta in läkemedel sågs samma smärtlindring hos patienten. Nålar utan läkemedlet fick då namnet ”torr nålning”, eller dry needling.

Hur går en behandling till?

Först görs alltid en undersökning där orsaken bakom patientens besvär framkommer. Genom att sedan känna igenom muskulaturen och leta efter spända muskelstråk och triggerpunkter lokaliseras rätt område att behandla. Genom upprepade stick i triggerpunkter där riktning och djup ändras lite grand kommer olika muskelfibrer åts väldigt effektivt. Behandlingen tar oftast 10-20 minuter plus tid för undersökning och utvärdering. Vid första besöket tar man det vanligtvis lite lugnare, detta för att kunna utvärdera behandlingsreaktionerna hos patienten.

När nålen träffar en triggerpunkt kan det kännas något smärtsamt för stunden, lite som kramp eller stickningar i muskeln, och det kan även stråla ut i närliggande kroppsdelar.

Vanliga reaktioner efter behandlingen är stelhet och ömhet i området där behandling skett, som kan kännas som träningsvärk. Detta går oftast över efter en till ett par dagar, men i vissa fall kan det ta längre tid. Ibland kan också blåmärken uppkomma om man vid behandlingen har kommit åt ytliga blodkärl. När den första behandlingsreaktionen har lagt sig brukar man känna sig mjukare i muskulaturen, mer rörlig och mindre smärtpåverkad.

Dry needling är en snabb och effektiv metod för att lindra smärta och spänningar, men har du gått med besvären länge kan det behövas 2-4 behandlingar innan en förbättring börjar ske.