Sedan några veckor anlitar vi Berazy för hantering av våra fakturor. För er medför det att betalningsmottagare kommer att vara Berazy och inte Napralogica/Kroppscompagniet i Stockholm AB. Uteblivna besök eller fakturering till företag kommer att ske via Berazy och faktura skickas till den mail som angetts vid bokning. För våra avbokningsvillkor – läs mer här.

Betalningen skall ske direkt till Berazy för befriande verkan. Vid utebliven betalning debiteras påminnelseavgift fn. privatperson 60 kr och företag 450 kr samt dröjsmålsränta om 2,2% per månad.